Kaubamärgid

Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad e-poe klientide (edaspidi Klient) ja www.alovenatural.eu omaniku Rimlis OÜ (edaspidi alovenatural.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja www.alovenatural.eu vahelisi suhteid www.alovenatural.eu hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. alovenatural.eu jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel alovenatural@gmail.com Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Rimlis OÜ ja Klient soovivad kaubelda www.alovenatural.eu veebilehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. www.alovenatural.eu e-poes tellimust vormistades ning maksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1. www.alovenatural.eu e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes

2.2 Hinnad ei sisalda ja nendele ei lisandu käibemaks, kuna e-poe omanik Rimlis OÜ ei ole registreeritud Eesti Maksu- ja Tolliametis kui käibemaksukohustuslane ettevõtte.

2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

2.4. Rimlis OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.0 Ostukorvi kinnitades saab püsiklient kasutada sooduskupongi. Sooduskupongi saab püsiklient liitudes E-poe uudiskirjaga või alovenatural.eu müügiesindajalt.

3.1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi:

  • ülekandega pangakontole. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
  • maksekeskus. Klient tasub sobiva pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID)

3.2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnituse või ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast, juhul kui pole kokkulepitud teisiti.

3.3. Rimlis OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui 100% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

4.2. Rimlis OÜ kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

4.3. Pärast seda kui Kliendi tellimus on alovenatural.eu lattu saabunud ja sorteeritud, antakse kaup üle kulleritele ning toimetakse see eelnevalt kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud pakiautomaati.

4.4 alovenatural.eu e-poe transporditeenust pakuvaks koostööpartneriks on Omniva ja Itella Smartpost.

  • Alates ostusummast 30 eurot on transport pakiautomaatidesse tasuta!
  • Laos olev kaup saadetakse ostjale hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast raha kontole laekumist.
  • Laost otsas kaubad saadame teie poolt valitud Itella SmartPosti või Omniva pakiautomaati esimesel võimalusel. Kauba kättetoimetamise ajast informeerime klienti koheselt peale tellimuse sooritamist jkas e-kirja või telefoni teel.

4.4. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Rimlis OÜ koheselt enne kohale toomist.

4.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Rimlis OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.6. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel või saadetakse kliendile tema poolt valitud postiautomaati Nähtavate vigastuste korral soovitab alovenatural.eu sellest koheselt Rimlis OÜ-le teada anda.

4.7. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada Rimlis OÜ-le ning saata informatsioon e-posti aadressile alovenatural@gmail.com

4.8. Kui lepingus on ette nähtud asja vedamine, loetakse asja Kliendile üleandmise kohustus täidetuks hetkest, kui Kaupleja poolt organiseeritud vedaja on asja tarbijale üle andnud või on tarbija sattunud ise vastuvõtuviivitusse.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates asja kättesaamisest. Selle aja jooksul peab klient oma soovist taganeda müüjale teatada. Asi tuleb tagastada vastavalt VÕS §-le 56 lg 3 viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse saatmisest müüjale.

5.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Kaasas peab olema taganemisavaldus.

5.3 Taganemisavaldus peab sisaldama Müüja poolt Ostjale väljastatud tellimuse numbrit, samuti Ostja pangakonto numbrit, kuhu Ostja soovib, et Müüja talle Toodete eest tasutu tagastaks.

5.4. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole seadusega ettenähtud aja jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile alovenatural@gmail.com (30 päeva jooksul peale avalduse esitamist), eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires Rimlis OÜ lattu.

5.5. Kauba tagastamise kulu seadusega ettenähtud summa ulatuses kannab Klient, va p5.6.

5.6. Rimlis OÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet). Vastavalt võlaõigusseadusele VÕS §-le 220 lg 1 peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

5.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Rimlis OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

Toote tagastamiseks saada palun enne postitamist teavitus aadressile alovenatural@gmail.com ja märgi järgnev info: Tellija nimi, tellimuse number, tagastatav toode ja soovi korral vahetustoode, arveldusarve juhul, kui maksja andmed ei ühti tagasimakse saaja andmetega.

5.8. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendill õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile alovenatural@gmail.com vastavasisulise avalduse. 

5.9. Rimlis OÜ jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus koreacosmetics.eu poolt pakutava asendustootega.

6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Rimlis OÜ -t probleemist e-posti aadressil alovenatural@gmail.com ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed; toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod); tellimuse nr. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Rimlis OÜ -lt tasuta toote parandamist

6.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub alovenatural.eu Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 14 päeva jooksul.

6.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist või asendamist.

6.5. Puudusega toote asendamise korral on alovenatural.eu-l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. Rimlis OÜ kannab toote parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja Rimlis OÜ ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda alovenatural.eu -lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

6.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Rimlis OÜ keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

6.7. alovenatural.eu ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
  • defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
  • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Rimlis OÜ vastutab Kliendi ees alovenatural.eu poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab alovenatural.eu ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4. Rimlis OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.5. Rimlis OÜ ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (alovenatural.eu mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.6. Rimlis OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

8. Muud tingimused

8.1. Rimlis OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Rimlis OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega. Rimlis OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Rimlis OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Rimlis OÜ -l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.